Szkoła Podstawowa nr 31 im. H. Sienkiewicza w Katowicach


Idź do treści

Mienie

BIP  • Zespół działa jako jednostka budżetowa w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa budżetowego oraz statut
  • Zespół jest utrzymywany ze środków organu prowadzącego jako jednostka organizacyjna miasta Katowice. Zespół prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej rozliczającej się bezpośrednio z budżetem miasta Katowice. Zespół dysponuje powierzoną w nieodpłatny zarząd nieruchomością stanowiącą własność komunalną miasta Katowice. Zespół nie posiada osobowości prawnej.
  • Mienie zespołu stanowią oddane w użytkowanie nieruchomości oraz środki trwałe i przedmioty nietrwałe, których stan, wartość i rodzaj określają odrębne dokumenty.


Wytworzenie informacji 15.01.2018: M. Chytroś
Udostępnienie informacji 15.01.2018
: C. Maszczyk

Strona główna | Przedszkole | Szkoła | Informacje | BIP | Dokumenty | Uczniowie | Rekrutacja do klasy 1 | Rodzice | UNICEF | Plan lekcji | Samorzad Uczniowski | Biblioteka | Swietlica | Pedagog | Innowacja pedagogiczna | Edukacja wczesnoszkolna | Promocja Zdrowia | Bezpieczny Internet | Comenius | eTwinning | EuroWeek | Galeria 2015/2016 | Galeria 2016/2017 | Galeria 2017/2018 | Galeria 2018/2019 | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego