Szkoła Podstawowa nr 31 im. H. Sienkiewicza w Katowicach


Idź do treści

Przedmiot i zakres

BIP
  • Zespół działa jako jednostka budżetowa w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa budżetowego oraz statut
  • Przedmiotem działania zespołu jest:

- zapewnienie bezpłatnego nauczania w zakresie ramowych planów nauczania,
- przeprowadzenie rekrutacji uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,
- zatrudnienie nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach
- realizację przyjętego szkolnego zestawu programów

  • Zespołem kieruje dyrektor powołany przez Prezydenta Miasta Katowice
  • Koszt utrzymania zepołu oraz wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli i innych pracowników pokrywa budżet miasta Katowice
  • Mienie zespołu stanowią oddane w użytkowanie nieruchomości oraz środki trwałe i przedmioty nietrwałe, których stan, wartość i rodzaj określają odrębne dokumenty.


Wytworzenie informacji 15.01.2018: M. Chytroś
Udostępnienie informacji
15.01.2018: C. Maszczyk

Strona główna | Przedszkole | Szkoła | Informacje | BIP | Dokumenty | Uczniowie | Rekrutacja do klasy 1 | Rodzice | UNICEF | Plan lekcji | Samorzad Uczniowski | Biblioteka | Swietlica | Pedagog | Innowacja pedagogiczna | Edukacja wczesnoszkolna | Promocja Zdrowia | Bezpieczny Internet | Comenius | eTwinning | EuroWeek | Galeria 2015/2016 | Galeria 2016/2017 | Galeria 2017/2018 | Galeria 2018/2019 | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego