Szkoła Podstawowa nr 31 im. H. Sienkiewicza w Katowicach


Idź do treści

Przyjaciel SP 31

Szkoła

............................................


W roku szkolny 2016/2017 Rada Pedagogiczna zdecydowała, że statuetkę"Przyjaciel Szkoły" otrzymuje:

Pani Anna Kurzydło, za wieloletnią pracę w radzie rodziców, inicjowanie ważnych przedsięwzięć, m.in. opracowanie wnioski do Budżetu Obywatelskiego na rok 2017.

Pani Iwona Orzechowska, za sponsorowanie imprez szkolnych, aktywne uczestniczenie w działaniach szkoły na rzecz promocji zdrowego stylu życia.

Państwo Joanna i Rafał Turakowie, za wieloletnią współpracę ze szkołą w edukacji w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz za fotografowanie imprez szkolnych i wykonanie zdjęć klasowych.

Pani Joanna Gąsior, za sponsorowanie szkoły i pomoc w zaopatrywaniu Spółdzielni Uczniowskiej „Smakuś”.

Pan Mariusz Niezgoda, za prace wykonane na rzecz szkoły, w szczególności montaż systemu alarmowego w budynku szkoły.

Pan Grzegorz Mazur, za wieloletnie pełnienie funkcji przewodniczącego Rady rodziców i efektywną współpracę z dyrekcją oraz gronem pedagogicznym.

.

W roku szkolnym 2015/2015 Rada Pedagogiczna zdecydowała, że statuetkę „ Przyjaciel Szkoły” otrzymują:

Pan Czesław Kamiński za wykonanie zabudowy części holu na potrzeby spółdzielni uczniowskiej „Smakuś”

Pani Mariola Nowak za wykonanie szyldów dekoracyjnych na terenie szkoły

Państwo Marta i Jacek Popławscy za angażowanie szkoły w działanie Teatru Lalki i aktora „Ateneum” w

Katowicach.


Serdecznie dziękujemy!

Dzięki Państwu
Bożenie i Januszowi Korzekwom właścicielom zakładu kamieniarskiego nasz kącik patrona wzbogacił się o piękną, granitową tablicę pamiątkową poświęconą Henrykowi Sienkiewiczowi.

Serdeczne podziękowania za tę niezwykle cenną inicjatywę.

W czerwcu 2013 roku Państwo B. i J. Korzekwowie zostali uhonorowani przez społeczność szkolną statuetką
"Przyjaciel szkoły"W roku szkolny 2013/2014 Rada Pedagogiczna zdecydowała, że statuetkę
„Przyjaciel Szkoły" otrzymuje:

  • Pani Bogumiła Klamka w podziękowaniu za wieloletnie pełnienie funkcji skarbnika

Rady Rodziców

  • Państwo Elżbieta i Piotr Osińscy za wyjątkowe zaangażowanie w życie szkoły oraz sponsorowanie atrakcji dla dzieci w czasie Festynów RodzinnychW roku szkolny 2014/2015 Rada Pedagogiczna zdecydowała, że statuetkę
„Przyjaciel Szkoły" otrzymuje:

Pani
Urszula Sadzawicz - druhna Malina w podziękowaniu za wieloletnią pracę z młodzieżą naszej szkoły.

Pani
Edyta Kruk - Łakomska kierownik świetlicy środowiskowej nr 5 w Katowicach za wieloletnią współpracę z naszą szkołą i pomoc naszym wychowankom.

Pracownicy Biblioteki Publicznej filia nr 31 w Katowicach Zawodziu za wieloletnią współpracę z naszą szkołą.


Strona główna | Przedszkole | Szkoła | Informacje | RODO | Dokumenty | Uczniowie | Rekrutacja do klasy 1 | Rodzice | Deklaracja dostepnosci | UNICEF | Plan lekcji | Samorzad Uczniowski | Biblioteka | Swietlica | Pedagog | Innowacja pedagogiczna | Promocja Zdrowia | Bezpieczny Internet | eTwinning | EuroWeek | Galeria 2018/2019 | Galeria 2019/2020 | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego